Dokumentacja

Zarys konstrukcji w jej osi oraz widok na most z góry

Konstrukcja schodów na lewym brzegu Wisły, wraz z połączeniem z tarasami

Przekrój poprzeczny konstrukcji stalowej nad podporą P5, widoczny zarys strefy wypoczynkowej z drewnianymi siedziskami oraz wspornik widokowy z ławkami

Zasięg kamer telewizji dozorowej – obrotowe panoramiczne i stałopozycyjne kamery montowane na konstrukcji kładki

Projektowana rampa o szerokości 3,0 m łącząca wjazd na kładkę z istniejącą ścieżką biegnącą wzdłuż Wisły

System stabilizacji oraz napowietrzania bryły korzeniowej dla drzew sadzonych w przestrzeniach otwartych blisko rzeki

 • Projekt krajobrazowo-architektoniczny

  23,3 MB

 • Projekt branży mostowej

  37,5 MB

 • Projekt branży drogowej

  30,4 MB

 • Projekt branży elektrycznej

  28,0 MB

 • Projekt branży sanitarnej

  9,1 MB

 • Projekt branży teletechnicznej

  14,8 MB

 • Projekt murów oporowych

  6,7 MB

 • Projekt stałej organizacji ruchu

  24,4 MB

 • Projekt zagospodarowania terenu

  9,2 MB