Kontakt

Inwestor

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Centrala telefoniczna
tel.  22 558 90 00
faks 22 620 06 08

https://zdm.waw.pl/dane-adresowe/
Generalny wykonawca

Budimex S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa
fax: 22 623 60 01

tel. 22 623 60 00
mail: https://budimex.pl/pl/kontakt

https://budimex.pl
Projektant

Schüßler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa
faks: 22 419 14 01

tel. 22 41 91 400
mail: warszawa@schuessler-plan.com

https://schuessler-plan.de/pl