Aktualności

03-01-2022

Początek inwestycji – przygotowujemy teren pod budowę

Od przygotowania terenu po prawej stronie Wisły zaczęła się budowa mostu pieszo-rowerowego na Pragę. Działający od zeszłego tygodnia wykonawca usuwa ok. 40 drzew i zarośla z terenu placu budowy. To niewielka ingerencja w zieleń w porównaniu z innymi „mostowymi” inwestycjami w Warszawie – przykładowo most Północny wymagał usunięcia ok. trzech tysięcy drzew. Roboty budowlane rozpoczną się wiosną.

Most połączy Bulwary Wiślane z Pragą na wysokości ulic Karowej na lewym brzegu i Okrzei na prawym brzegu. Budowa potrwa ponad dwa lata. Po stronie Śródmieścia przeprawę trzeba „tylko” wpiąć w istniejącą infrastrukturę. Inaczej sprawa wygląda naprzeciwko, gdzie przybrzeżny teren jest zarośnięty.

BĘDZIE NOWA ZIELEŃ 

Właśnie od usuwania kolidującej roślinności w zeszłym tygodniu rozpoczął prace wykonawca inwestycji. Firma Budimex wycina ok. 40 drzew, w większości w różnym stopniu choroby, oraz 5606 m kw. krzewów i zarośli. Wycinka przeprowadzana jest pod nadzorem przyrodniczym, po wykonaniu oględzin terenu. Inwestycja wymagała od nas uzyskania zezwoleń i zgód w instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, które sprawdziły, o jakiej porze roku można takie prace prowadzić i czy będą miały istotny wpływ na ekosystem.

Ponieważ most powstanie z myślą o pieszych i rowerzystach, jego rozmiary będą mniejsze od konstrukcji przeznaczonych dla ruchu samochodowego – tym samym ingerencja w zieleń jest niewielka. Dla porównania przy budowie mostu Północnego pod topór poszło ok. 3 tys. drzew. W przypadku budowy mostu Południowego w ramach Południowej Obwodnicy Warszawy konieczną wycinkę liczono nie tyle w sztukach drzew, co określając powierzchnię do oczyszczenia.

Po przygotowaniu terenu wykonawca rozpocznie pomiary geodezyjne i wyrównywanie terenu, w miarę warunków pogodowych. Ciężki sprzęt taki jak m.in. dźwigi pojawi się na miejscu najwcześniej w marcu. Prace budowlane rozkręcą się na wiosnę.

Budowa potrwa dwa lata i będzie prowadzona w stopniu jak najmniej inwazyjnym dla przyrody. Będzie się odbywała pod nadzorem ornitologicznym. Planowane jest wykonanie lęgowisk zastępczych dla ptaków w postaci budek lęgowych umiejscowionych na podporach mostu.

Prace zakończy utworzenie w bliskim sąsiedztwie przeprawy zieleńca o powierzchni 5,3 tys. m kw., składającego się z 2 drzew i licznych krzewów. Dodatkowo poza obszarem inwestycji posadzimy 58 drzew (klony polne ‘Elsrijk’, dęby błotne i graby pospolite) i krzewy (tawuła japońska i dereń biały).